s6 advies en training natascha storre svg logo

Over S6

S6 staat voor kwaliteit en doelgericht advies & training. De kracht van S6 is het creëren van de juiste condities, zodat de mens zelf in actie komt om het gewenste resultaat te bereiken.

S6 biedt ook de mogelijkheid voor op maat gemaakte programma’s. Samen met jou zet S6 zich in voor jouw individueel succes en het succes van de organisatie!

De 6 kernwaarden van S6 advies & training

S6 staat voor SUCCES! De S staat voor SOCIAAL DOMEIN. De 6 staat voor MIJN 6 KERNWAARDEN, hetgeen mij een goede adviseur en trainer maakt.

Mijn 6 kernwaarden:

Passie

Eigen ondernemer word je niet zo maar. Dat doe je met passie. Dat is ook een van mijn belangrijkste drijfveren geweest om mijn eigen bedrijf te starten. Passie voor het sociaal domein, passie voor het optimaliseren van de organisatiestrategie en processen, passie voor kennisdeling, passie om samen te werken aan verbetering van kwaliteit.

Succesvol

Het is een must voor mij om al mijn (advies) projecten en trainingen met succes af te ronden. Niet alleen succesvol voor mij, maar vooral voor de opdrachtgevers en cursisten. De positieve feedback en beoordeling die ik ontvang geven mij het gevoel van “Succes”.

Leiderschap

Gezien mijn jarenlange ervaring vanuit de praktijk (met je voeten in de klei staan), streef ik naar draagvlak binnen alle lagen van de organisatie. Pas dan is een plan uitvoerbaar en kom je tot successen. Deze eigenschap typeert mijn invulling van leiderschap.

Coachen

Eén van mijn specialismen is het coachen van mensen. Hierbij kijk ik naar de behoeftes van de organisatie en de medewerker. Ik coach op inhoud, houding en gedrag en koppel deze aan elkaar. De stappen die iemand tijdens dit proces maakt geven mij enorm veel voldoening.

Kwaliteit

Ik sta voor kwaliteit. Binnen het sociaal domein heb je te maken met meerdere partijen. Doordat ik heb geacteerd op alle lagen binnen het sociaal domein weet ik als geen ander welke taal je moet spreken om iedereen op één lijn te krijgen. Pas op dat moment kun je kwaliteit leveren.

Persoonlijke aanpak

Ondanks mijn grote aanpassingsvermogen hanteer ik altijd mijn persoonlijke aanpak. Bij al mijn interim opdrachten denk ik out of the box en geef ik hieraan een persoonlijke draai. Alle trainingen schrijf ik zelf en put hierbij uit al mijn opgedane ervaring en (juridische) kennis. Ik hanteer een praktijkgerichte aanpak, zodat deze direct toepasbaar is in de praktijk.

De oplossing voor het financieel tekort van Wmo & Jw

Die vraag heb ik de afgelopen jaren onderzocht sinds de overheveling van de Jw en onder andere de begeleiding Wmo naar de gemeenten. Via mijn vorige detacheerder heb ik bij een viertal gemeenten gewerkt en hier onderzoek naar gedaan.

Hetgeen ik heb ervaren is dat het van belang is dat er een actueel organisatieplan, visieplan of meer(jaren)plan sociaal domein breed is en dat het beleid en procesmanagement op orde zijn. Hiermee bedoel ik dat het beleid en de primaire processen op elkaar afgestemd en juridisch correct zijn en praktisch uitvoerbaar voor medewerkers. De processen zijn lean ingericht en in het systeem geïmplementeerd om op organisatieniveau op hoofdlijnen en op medewerkersniveau managementinfo te genereren. Dit is namelijk het fundament.

Ook heb ik het belang ervaren van een effectieve methodiek om te kunnen sturen op resultaten in de Jw en de Wmo. Het voor afgifte van de indicatie gezamenlijk SMART-formuleren van resultaten in de driehoek gemeente -cliënt/ouder-aanbieder is hierbij van wezenlijk belang. De wat-vraag (het onderzoek naar de hulpvraag) ligt bij de gemeente. De hoe-vraag (de manier waarop de aanbieder denkt dat de wat-vraag wordt opgelost) ligt bij de aanbieder, omdat deze de specialist is. Uiteindelijk toetst de gemeente op hoofdlijnen, omdat de gemeente immers eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde zorg en ervoor moet zorgen dat misbruik en oneigenlijk gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt voorkomen.

Tekorten bij gemeenten zijn mijns inziens dan ook ontstaan doordat:

Hoe kan ik ervoor zorgen om de budgetten in het sociaal domein beheersbaar te houden?

Natascha Storre oprichter S6 Advies en Training

Natascha Storre

Eigen ondernemer word je niet zo maar. Dat doe je met passie. Dat is ook één van mijn belangrijkste drijfveren geweest om vanaf 1 maart 2019 te starten met mijn bedrijf S6 advies & training. Passie voor het sociaal domein, passie voor het optimaliseren van de organisatiestrategie en processen, passie voor kennisdeling en passie om samen te werken aan optimalisering van kwaliteit van te leveren zorg aan de burger.

Met ruim 20 jaar werkervaring in het sociaal domein op het gebied van Pw, Wmo, Jw en leerlingenvervoer, met functies op uitvoerend vlak en doorgestroomd naar functies op managementniveau als verandermanager, projectcoördinator, (strategisch) beleids- en (juridisch) kwaliteitsmedewerker/coach ben ik sociaal domein breed inzetbaar op interimopdrachten. Als specialist op het gebied van de Wmo geef ik daarnaast incompany trainingen zoals de training integraal beleids- en kwaliteitsmedewerker sociaal domein, actualiteitencolleges Wmo en trainingen op maat.

De kracht van succes!

“De kracht zit in de mens en het creëren van condities, zodat zij zelf in actie komen om het gewenste resultaat te bereiken.”

— Natascha Storre 

Nieuwsgierig geworden?

Onder het genot van een kop koffie kunnen wij met elkaar van gedachten wisselen over het best passende op maat gemaakt advies en/of training op medewerkers– en of organisatieniveau.
s6 blok