3-daagse Training

Transformeren in het sociaal domein

Leg in drie dagen de basis voor hogere kwaliteit, lagere kosten en goed lopende werkprocessen

“Drie kwart van de gemeenten kampt met grote financiële tekorten en moet bezuinigen.”
 

Je leest schrijnende verhalen over de gevolgen hiervan voor inwoners. Gemeentelijke organisaties en bestuurders zijn de regie kwijt en komen in de problemen. Gemeenten pakken hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever niet en er is sprake van rolonzuiverheid. Ook zijn de resultaatafspraken met opdrachtnemers niet concreet en te vrijblijvend. Er is geen zicht op het zorglandschap, omdat de hulpvragen per wijk nog onvoldoende in kaart zijn gebracht.

De oorspronkelijke gedachte van afstemming op de leefwereld van inwoners waarin iedereen zo lang mogelijk mee kan doen wordt nog onvoldoende uitgevoerd. De medewerkers op de werkvloer weten zich vaak ook geen raad met hun nieuwe rol als dienstverlener. Een andere meer zakelijke manier van werken waarin medewerkers ineens als casusregisseur resultaten op detailniveau gaan vastleggen en deze gaan monitoren is ook nieuw voor velen van hen. De impact van de transformatie die in 2015 begon is nu pas echt zichtbaar.

 

Het gevolg: hoge kosten, lage kwaliteit en geen regie op schrijnende situaties…In feite betalen de inwoners ook nog eens zelf de rekening hiervan, want het is allemaal gemeenschapsgeld.

 

Wat zijn de leerdoelen?

Stel je voor dat je als gemeente wel in control bent en in staat bent om een sterke basis te leggen voor een toekomstbestendig, financieel gezond sociaal domein. Dat je kunt sturen op processen en hiermee dus ook op het zorglandschap, op kwaliteit en geld, zonder dat dit veel extra tijd en moeite gaat kosten en zonder dat dit een langdurig proces wordt. Hoe mooi zou dat zijn? En wat zijn dan de effecten?

Wat is het resultaat?

Na drie dagen heb je een verbetervoorstel opgesteld, hetgeen een stevig fundament is voor een geslaagde transformatie in je eigen gemeente. Overigens levert deze training vaak meteen kostenbesparing op, waardoor de investering zich al heel snel terug verdient. Deze manier van werken en training geven heeft al diverse positieve effecten en reacties van opdrachtgevers opgeleverd.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is onder andere bedoeld voor medewerkers die  minimaal 3 jaar ervaring hebben in het sociaal domein of diegenen die reeds werkzaam zijn als onder andere kwaliteits- beleidsmedewerker als teamcoach, afdelingshoofd of verandermanager.

Nieuwsgierig geworden?

Vraag dan om de brochure of maak een afspraak met Natascha Storre voor een training op maat.

Telefoon: 06 – 246 884 28
E-mail: nstorre@s6adviestraining.nl